פארק עפולה

אז מה חדש אתם שואלים?

כל המקדמות שנדרשו על ידי הוועדה לתכנון ובניה שולמו.
שולמה אגרת כבאות אש והתוכנית עברה לבדיקה ברשויות.
יועץ האינסטלציה הגיש תוכניות מתוקנות לבדיקה חוזרת למשרד הבריאות בהתאם להערות שהתקבלו מהם.
תוכניות הפרויקט בכללותם נשלחו לאישור חברת חשמל.
הוגשה התוכנית של בנין 1 לוועדה.
במקביל להגשת בנין 1 ,אנו פועלים מול היועצים והמוסדות הרלוונטיים להגשת בניינים , 5-ו 4 שצפויים להיות מוגשים בקרוב.

נמשיך לעדכנכם באופן שוטף בכל הקשור לפרויקט ונעשה ככל שניתן בתקופה מאתגרת זו, כדי לקדם את ביצוע הפרויקט כמתוכן 🙂

077-8043365 | לשם 12,עפולה