פארק עפולה

אז מה חדש אתם שואלים?

כל המקדמות שנדרשו על ידי הוועדה לתכנון ובניה שולמו.
תוכנית כיבוי אש הועברה לבדיקה.
יועץ האינסטלציה הגיש תוכניות מתוקנות לבדיקה חוזרת למשרד. הבריאות בהתאם להערות שהתקבלו מהם.
תוכניות הפרויקט בכללותם נשלחו לאישור חברת החשמל.
אושרה התוכנית של בניין 1.
במקביל להגשת בנין 1 ,אנו פועלים מול היועצים והמוסדות הרלוונטיים להגשת בניינים , 5-ו 4 שצפויים להיות מוגשים בקרוב.

נמשיך לעדכנכם באופן שוטף בכל הקשור לפרויקט ונעשה ככל שניתן בתקופה מאתגרת זו, כדי לקדם את ביצוע הפרויקט כמתוכן 🙂

077-8043365 | לשם 12,עפולה