פארק עפולה
  • התקבל מוועדת תכנון ובניה בעיריית עפולה היתר בניה למרתפים ולמסחר התחתון של בניינים 1,4 ו-5.
  • הושלמו כלל התנאים עבור בניין 1 ובקרוב מאוד יתקבל שובר אגרות להיתר בניה עבור בניין זה.
  • בקרוב ייבחר קבלן לביצוע הפרויקט ונעבור לשלב ביצוע עבודות שטח .
  • פרויקט ATECH מלווה פיננסית על ידי חברת טריא המעניקה לרוכשים בפרויקט ליווי בנקאי-חיצוני. חברת טריא הינה חברת האשראי המובילה בישראל בתחום הנדל"ן. 

נמשיך לעדכן באופן שוטף בכל הקשור לפרויקט

077-8043365 | יצחק נבון 3,עפולה